Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

Ατελής ΕντελέχειαNicole Oresme, Le livre du Ciel et du Monde, 1377, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, Manuscrits, Fr. 565, fo 69


Αυτάρεσκα το primum mobile διαλογίστηκε πάνω στην τελειότητα, κι επειδή ή τ α ν η τελειότητα, διαλογίστηκε πάνω στον εαυτό Του. Το primum mobile ήταν καθαρός Λόγος και μέσα απ' την καθαρότητα του Λόγου και το Κάλλος Tου διαπίστωσε γρήγορα ότι ήταν εντελές όπως ήταν και δεν υπήρχε απολύτως κανένας λόγος να δημιουργήσει αιτιάσεις και αιτιατά.

Τότε το primum mobile έπαψε να είναι αίτιο και κινητήρας και το συνεχές του σύμπαντος έλαβε τέλος.

Μαζί χάθηκε κι όλο το κάλλος του πρωταρχικού αιτίου, που δεν είχε πια πάνω σε τι να διαλογιστεί, αφού η τελειότητά Του ήταν τόσο ατελής και η αθανασία του τόσο πολύ εξαρτημένη από αιτιατά, που όμως δε γεννήθηκαν ποτέ, αφού το πρωταρχικό αίτιο είχε τόσην πολλή αυτάρκεια.πως το κίνητρο έχει ανάγκη αυτό που θα κινήσει, γιατί αλλιώς δεν υφίσταται, έτσι κι ο Θεός έχει ανάγκη το αιτιατό Του.


Ένας Δημιουργός χωρίς δημιούργημα πάσχει από απέραντη μοναξιά και ανία.


Aν ο Άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν του Θεού, τότε η φυσική τάση του Ανθρώπου θα είναι να θελήσει να πλάσει το Δημιουργό Του και να τον ποιήσει κατ' εικόνα και ομοίωσίν του. Τότε ο Θεός θα γίνει ως Άνθρωπος και με τη σειρά Του θα πλάσει πάλι το Δημιουργό - Δημιούργημά του. Η σχέση Ανθρώπου και Θεού δεν μπορεί παρά να είναι αμφίδρομη.

Πριν όμως από την ποίηση θεού, ο Άνθρωπος οφείλει να πλάσει το στερέωμα, αλλιώς θα πάσχει κι αυτός με τη σειρά Του από μοναξιά κι ανία.

Kαι η πρώτη βέβαια δουλειά του Ανθρώπου θα είναι να φτιάξει τον Ουρανό και τη Γη, που πριν θα είναι αόρατη και ακατασκεύστη και σκότος θα υπάρχει από πάνω της Αβύσσου. Και θα πει ο Άνθρωπος "γεννηθήτω φως". Και θα γίνει φως. Και θα ιδεί ο Άνθρωπος το φως ότι καλόν. Και θα διαχωρίσει ανά μέσον του φωτός και ανά μέσον του σκότους.


Tη δε έκτη ημέρα θα ειπεί ο Άνθρωπος: "Ποιήσωμεν θεόν κατ' εικόνα ημετέρα και ομοίωσιν". Και κατ' εικόνα Ανθρώπου θα ποιήσει αυτόν. Και θα ποιήσει άρσεν και θήλυ αυτούς. Και θα ευλογήσει ο Άνθρωπος τους θεούς λέγων: "Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε τη Γην και τον Ουρανόν και άρχετε επί πάσης της Γης και πάντων των Ουρανών."1 ΚΑΙ ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ θυγατέρες ἐγεννήθησαν αὐτοῖς. 2 ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο."

Γένεσις ΣΤ, 1-2
© Ελένη Καλλιανέζου ~☺~ Vejen 22-23 Απριλίου 2009

buzz it!

16 σχόλια:

Σπίθας είπε...

Ευτυχώς που είναι "ατελής" η εντελέχεια.
Σημαίνει ότι έχει περιθώρια εξέλιξης και να μετατραπεί σε "ενδελέχεια".

υ.γ.1
Καλά δεν ντρέπεσαι να μου κλέβεις λέξεις από το ποστ μου, για να ανεβάσεις μισή ανάρτηση;
Μπουμπούνα! Μας κάνεις και την καθηγήτρια με τη βίτσα....

Υ.Γ.2
Πανέξυπνο :)
"Ελένης κάλτσα" είσαι:)

Αστερόεσσα είπε...

Άλλο ενδελέχεια και άλλο εντελέχεια.

Από το Λεξικό Τεγόπουλου - Φυτράκη:

*εντελέχεια : η ενυπάρχουσα σε κάθε ον τάση προς την τελειότητα, η ζωτική αρχή που διέπει και διαμορφώνει τα οργανικά όντα (Είναι όρος της Αριστοτελικής Φιλοσοφίας)

*ενδελέχεια : η συνέχεια, η διάρκεια

Πολλές φορές αντί του όρου "ενΤελέχεια" χρησιμοποιείται λανθασμένα η "ενΔελέχεια".

Σπίθας είπε...

" Γηράσκω αεί διδασκόμενος"
Κάτι είχε πάρει τ'αυτί μου και τώρα το επιβεβαίωσα :)

Αστερόεσσα είπε...

Δεν τελείωσε η ανάρτηση. Πάει λάου - λάου και τα updates εδώ επιβάλλονται. ~☺~

_____________________________

Eρώτημα 1:

"1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. -Kατά Ιωάννην, Α', 1-5

Το παραπάνω δημιούργησε πολλά ερωτηματικά σε θέματα δόγματος για τη φύση του Ιησού, αφού ο Λόγος ταυτίζεται με το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας. Λόγος όμως είναι και η Αιτία. Στην Αριστοτέλεια θεωρία των Μεταφυσικών το πρωταρχικό κίνητρο ή primum mobile περιγράφεται ως το "κινούν ακίνητον", και του πρoσδίδονται ιδιότητες όπως ωραίο, αδιαίρετο, που ενατενίζει την τέλεια ενατένιση, δηλαδή τον εαυτό του. Και είναι κατά Αριστοτέλη ακίνητο, γιατί κάθε κίνηση αποτελεί αποτέλεσμα μιας αλυσιδωτής σειράς αιτίων, που δε θα ήταν δυνατόν ο αριθμός τους να είναι απροσδιόριστος και άπειρος, άρα θα έπρεπε υποχρεωτικά να καταλήγει σ' ένα ακίνητο αρχικό αίτιο. Η κλασική φυσική στηρίχθηκε στην Αριστοτέλεια αυτή αρχή αφού ένα σώμα σε ακινησία θα παραμείνει σε ακινησία μέχρι κάποια εξωτερική πηγή να το θέσει σε κίνηση, αλλά η σύγχρονη φυσική συμπεριλαμβανομένης της Θερμοδυναμικής και της Κβαντοφυσικής αποδυνάμωσαν το επιχείρημα των αλυσιδωτών αιτίων, άρα και του κινούντος ακινήτου, αφού τα μόρια αερίου θα συνεχίσουν να προσκρούουν στα τοιχώματα ενός δοχείου χωρίς να χρειάζεται κανένα εξωτερικό αίτιο για να τα θέσει σε κίνηση.

Aν ο Πρωταρχικός Λόγος είναι εντελεχής είναι και ενδελεχής ταυτόχρονα; Αν είναι αυτάρκης, όχι.


Eρώτημα 2:

Ένα αίτιο στέκει χωρίς αιτιατό; Αν Θεός είναι Λόγος θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς το δημιούργημα;

Αστερόεσσα είπε...

Ή για να θέσω καλύτερα το διά ταύτα του πρώτου ερωτήματος προσθέτω:

Aν ο Πρωταρχικός Λόγος είναι εντελεχής είναι και ενδελεχής ταυτόχρονα; Αν είναι αυτάρκης, όχι (απαραίτητα).

Αστερόεσσα είπε...

Eρώτημα 3:Είναι ο Θεός Ά-ναρχος; Αν είναι Άναρχος είναι και Α-τελής;
Η Ατέλεια του θείου προσδιορίζεται μόνο στην ανυπαρξία του τέλους ή και στο αντίθετο της τελειότητας;


(Καλά που δε λειτουργούν οι πυρές. Ζω που ζω μόνη στις ερημιές... "Burn the witch!" ~☺~)

Σπίθας είπε...

Εμένα ρωτάς γι' αυτά;!!!!

υ.γ.
Αυτό το "λάου- λάου", που κολλάει;

takis είπε...

Μεταφερθήκαμε σε μία σφαίρα αγγέλων και αγάπης που είναι η κινητήρια δύναμη του κόσμου τούτου...

Για τα θεολογικά όμως άλλος είναι αρμόδιος...

ΥΓ "Ένας Δημιουργός χωρίς δημιούργημα πάσχει από απέραντη μοναξιά και ανία."
Λες για αυτό τόσο κόσμος γύρω μας να πάσχει απο μοναξιά και ανία ?

aa είπε...

Aς είναι ό,τι θέλει να είναι, αρκεί να μην είναι αδόλεσχος-η-ο.


Φιλιά πολλά πολλά
και νοσταλγικά!

Αστερόεσσα είπε...

@ Σπίθα,
οποιονδήποτε ρωτάω γι' αυτά, γιατί όχι; Αν με ικανοποιούσε η καθεστηκυία θεολογική άποψη, θα ανέτρεχα στους μη-αφορισμένους Πατέρες. Οποιοσδήποτε με μυαλό και ρέπων στη φιλοσοφία, μπορεί και να θεολογεί.

Υ.Γ. Το λάου - λάου κολλάει παντού. Μπορεί να παίξει και ρόλο σουπερκαλιφρατζολιστικεξπιαλιντόουσιους.


@ Τάκη,
Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος πάσχει από μοναξιά και ανία. Μπορεί να ισχύει για κάποιους. Ένας δημιουργός μπορεί να αισθάνεται μοναξιά και ανία και λόγω έλλειψης Μούσας ή Έρωτος ή Σχεδίου ή και αρκετής ποσότητας Χάους απ' όπου θα εκλέξει τα υλικά του για να ποιήσει τον Κόσμο.
Όπως και να 'χει υπάρχει και ο ενστικτώδης - φυσικός τρόπος να γίνεις δημιουργός: τεκνοποιείς. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως απρόβλεπτο σ' αυτές τις περιπτώσεις.


@ aa,
Kαι γιατί να μην είναι χαρακτηριστικό του θείου και η ακριτομυθία; Δε θα μπορούσα να φανταστώ έναν θεό χωρίς πανσπερμία ποιοτήτων. Μια χρωματική παλέτα που να περιέχει όλες τις διαβαθμίσεις των εννοιών και αυτές που τις αναιρούν. Ο Ιανός είναι μια καλή περίπτωση για αρχή.

aa είπε...

Γιατί, Αστερόεσσα μου, θα ήθελα ο δικός μου ο θεός να είχε πολλές αδυναμίες και πολύ άλας στα μάτια του. Πάντα με τη διάθεση να αγωνίζεται να επιρρώνει τη μάχη κατά τους. Και πάντα να γεννάει ο ίδιος νέες.

Αστερόεσσα είπε...

Kι εγώ κάπως έτσι θα τον ήθελα. Όμως πανσπερμία ιδιοτήτων σημαίνει και αυτό.

Μπορεί κι αυτός της Βίβλου να είχε έλλειψη αλατιού, εξ' ου και η μεταμόρφωση της γυναίκας του Λωτ σε αλάτι. Ποιος ξέρει... μπορεί να ήθελε και να παστώσει ρέγγες... ~☺~

HELIASTER είπε...

Mεθοδολογία απάντησης δισεπίλητων προβλημάτων.
α)Μετατόπιση του σημείου αναφοράς του ερωτήματος.(Νεοκλασσικά ευφηολογήματα)
β)Γραμμική ανάλυση αιτίου αποτελέσματος.(Αριστοτέλεια πρακτική,εις άτοπον αναγωγή,κτλ)
γ)Συστημική ανάλυση(Διαφορικός λογισμός)
δ)Η αρχή της απροσδιοριστίας(όλα παίζουν)
ε)Κατανόηση των εργαλείων ανάλυσης(λογική,νους,κβαντικότητα,αντίληψη,κτλ περιορισμοί και δυνατότητες αυτών)
Έτσι θα προσπαθήσω να σας απαντήσω για τα ερωτήματα που θέσατε.
αφού ελέγξω τα κίνητρα για τα οποία θέσατε τις ερωτήσεις και με τα οποία σας απαντώ.
α)Διανοητική άσκηση
β)Επίτευξη του φωτισμένου κενού(shamadi)πρωσπαθώντας να κατανοήσουμε το ακατανόητο(οσαν ΚΟΑΝ)
γ)Ανασφάλεια
δ)Κοροιδία
ε)Αναζήτηση της αλήθειας
Δεχόμαστε το ε) και συνεχίζουμε
Το ερώτημα α)απαντιέται αν απαντήσουμε την ερώτηση"Πως στέκονται τ`αστέρια στην θέση τους πάνω στην αστερόεσσα?(Μεθοδολογία α))Το ερώτημα β)απαντιέται με την θεώρηση ότι η γραμμικότητα είναι υποσύνολο της αρχής της απροσδιοριστίας καθώς και ότι τα εργαλεία μας (νους,αντίληψη,συνειδητότητα,γλώσσα,γραφή είναι περιορισμένης εμβέλειας και αποτελεσματικότητας,δηλαδή αν μετατρέπαμε σε λέξεις την απ'αντηση στο ερώτημα θα ήταν "αργ@κβαχ&τραχ*σουλτζ$μιραμπσντχαζ"και βάλε.(Σ΄θμτηξη της μεθοδολογίας β,γ,δ,ε,)
Το ερώτημα γ) στο οποίο και θα εστιάσουμε και είναι το δυσκολότερο θα το απαντήσουμε ως εξής.
Θα βάλουμε σε ένα σέικερ όλους τους διανοητές και αφού προσθέσουμε τις ανασφάλειες σε σιγανή φωτιά,εκλείπωντας την ανάγκη διάκρισης τυο εαυτού μας απ`το σύνολο,θα προσπαθήσουμε να μεταστοιχειώσουμε τα εργαλεία ανάλυσης δηλαδή ,την αντιληπτικότητα μας,τον νου,την συνηδειτότητα,τον εγκέφαλο,μετά θα αποκομίσουμε τον αφρό και εμπαθισιακά η αλλιώς με εμπάθεια(χα,χα)θα σταθούμε στις παρυφές του Συμπαντος και θα ατενίσουμε πίσω απ` το ΑΙΝ ΣΟΦ ΑΟΥΡ,Μαγια,πέπλα,την αλήθεια να καίγετε γυμνή και να φωτίζει.Και ίσως δούμε τα εξής(αρχή της απροσδιοριστίας)αφού το φώς θα είναι δυνατό.
Ότι μέσα σε αυτήν την ενεργειακή σούπα μιά και η ύλη είναι κρυσταλλοποιημένη ενέργεια τα μεζεδάκια είμαστε εμείς,τα σύμπαντα αλληλοπλέκονται με σταυροβελονιά και όλα μπορούμε νε τα δούμε σε σχέση με τοπου κολυμπάμε,εξαιτίας δε της πολυπλοκότητας του αίτιου αποτελέσματος (στην διάσταση χ ξεκινάει η αιτίακαι το αποτέσμα εκδηλώνεται στην ψ) καθώς δεν υπάρχουν επίπεδα αλλά και τομές δημιουργέιταιη αντίληψη της αρχής της απροσδιοριστίας.Θα δούμε πώς ο Αριστοτέλης στο περι "Ουρανίων Σωμάτων" καταλήγει στο λάθος συμπέρασμα ότι η γη δεν κινείται αν και με σωστή μεθοδολογία καθότι η ανάπτηξη του νού δεν δίνει από μόνη της σωστές απαντήσεις.
Θα δούμε ότι ο Ιωάννης ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Ιησου γιατί ήταν ο μόνος που τον κατανοούσε(βλέπε Νεοπλατωνικούς).Θα αφουγκραστούμε ότι δεν υπάρχει ακίνητο σημείο και ότι ο Λόγος δεν είναι παρά η καθαρή ενέργεια που διαπερνάει τα πάντα και ο Θεός η σκιά της και τα πρότυπα διαμόρφωσης-κατευθυνσης .Θα νιώσουμε τηνπίεση και την στιλπνότητα των ενεργειών που κρυσταλλοποιούνται και εξατμίζωνται καθώς και την αστάθεια των φυσικών σταθερών καθώτι εμφανίζοντε σε συγκεκριμένα πλαίσια αναφοράς κλαι υπό την πίεση ετέρων σταθερών συγκυριών και αφού επιστρέψουμε κρασσαρισμένοι λόγω υπερφόρτωσης δεδομένων θα περιμένουμε με υπομονή τον καθώς πρέπει νόμο της μηχανικής εξέλιξης να μας χορηγήσει το κατάλληλο όχημα για να ταξιδέψουμε ακόμη παρα πέρα.Στο ενδιάμεσο θα περιμένουμε να μας προσφέρετε κάνα τσάι στην βεράντα και να μας γραφετε όλες τις ωραίες σκέψεις σας στο BLOG.
(O tempera,O mores).
Eλπίζω να ήμουν κατατοπιστικός και ζητώ συγνώμη για την ιδιοποίηση των bytes σας

Αστερόεσσα είπε...

Ενδιαφέρον Fiat Lux μοντελάκι, αν και λίγο μπελάς στο ξεσκόνισμα. Ευτυχώς η βεράντα μου είναι τεράστια και οι αστρικοί μου υπηρέτες άπειροι. (Άνευ πέρατος και όχι εμπειρίας). ~☺~

Dharma είπε...

Aχ εχω χάσει τεύχη... πρέπει να επανορθώσω πάραυτα. Με με τσιγλάει να γράψω για το Θείο και τον Λόγο του (που δεν έμαθε να τον κρατάει!). Επανέρχομαι σύντομως

Αστερόεσσα είπε...

Kαλώστην κι ευπρόσδεκτη!!!