Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Μαγδαληνή, η Προστάτις των Όνων

Tω καιρώ εκείνω, εις το χωρίον Άγιος Βασίλειος έζη ιατρός τις επιφανής, γευσιγνώστης άμα τε και γαστρονόμος ρέπων εις ηδονάς και ακολασίας, ευωχούμενος μετά αλητηρίων, ρεμπετών και λοιπών αποβρασμάτων της κοινωνίας συχναζόντων εις καταγώγια και χαμαιτυπεία. Εις πλησίον πόλιν έζη δε νεαρά χήρα τις, ονόματι Μαγδαληνή, γνωστή τοις πάσι διά τον έκλυτον βίον όν διήγε.

Μίαν εσπέραν κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων, ο ιατρός ενώ ευρίσκετο μετά οικείων του εις το καφέ-αμάν «Η Ωραία Ρόζα», ήκουσεν οιμωγάς και αναστεναγμούς εκ της οικίας της Μαγδαληνής.

Και ευθύς εκ του καφέ-αμάν ο ιατρός εξελθών, μετέβη εις την οικίαν της Μαγδαληνής, μετά ρεμπετών τινών και λοιπών γομαρίων, προεξάρχοντος του Σταύρακα, του τσόγλανου. Η δε Μαγδαληνή κατέκειτο καυλοπυρέσσουσα, και ευθέως λέγουσι οι ρεμπέται και τα γομάρια τω ιατρώ περί αυτής.

-Χρήζει βρογχοσκοπήσεως.

Μarc Chagall, Songe d'une nuit d'été (Όνειρο Θερινής Νυκτός), 1939, Musée de Peinture at de Sculpture, Grenoble, Γαλλία.Και ακούσας ο ιατρός λέγει αυτοίς:

-Ου χρείαν έχουσιν τα τσαχλοκούδουνα βρογχοσκοπήσεως, αλλά λαγνοπραξίας.

Και προσελθών ήγειρεν αυτήν κρατήσας δεξιά χειρί της μασχάλης και αριστερά του σφριγηλού μηρού αυτής, αστραποβολώντος την νεανικήν σάρκαν, της οποίας την λευκότητα ετόνιζαν αι μαύραι ζαρτιέρες.

Και ο ιατρός λαγνοβοών έδακεν ελαφρώς τους μαστούς αυτής και ανέβλυσε εκ των μαστών της νεάνιδος αφρόγαλα και σερμπέτι.

Και ο Σταύρακας, ο τσόγλανος λέγει τω ιατρώ:

-Και ημείς θέλομεν γαμήσει αυτήν.

Και ούτος απεκρίθη:

-Ουκ ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου.

Οψίας δε γενομένης, ότε έδυ ο ήλιος και οι αστέρες εφώτισαν το στερέωμα, οι ρεμπέται και οι λοιποί παρατρεχάμενοι γομαρίσκοι επανέλαβον:

-Και ημείς θέλομεν γαμήσει αυτήν.

Και λέγει ο ιατρός, ορών αυτοίς ασκαρδαμυκτί:

-Απέλθετε, μιάσματα, πνεύματα πονηρά και ακάθαρτα. Ουκ εστέ άξιοι ιδέναι το γοδεμίσιον. Φιμώθητε και εξέλθετε εκ της οικίας παίζοντες το «κουτσόν».

Και εφοβήθησαν οι ρεμπέται φόβον μέγαν και κράξαντες φωνή μεγάλη εξήλθον της οικίας λέγοντες:

-Ουκ εις όλεθρον άπει; Φάγε τους όρχεις μας, ρε.

Γενομένου δε μεταμεσονυχτίου, και ότε ο ιατρός επέστρεφεν εις την οικίαν αυτού απήντησε τον Σταύρακαν, διαρρηγνύοντα τα ιμάτια αυτού λέγοντα:

-Οίμοι, κατηραμένε, οι σύντροφοι ημών μετεμορφώθησαν εις όνους. Τι γαρ συνέβη ημίν τοις παναθλίοις;

Και απεκρίθη αυτώ ο ιατρός φωνή μεγάλη:

-Ου δει τας χήρας γαμήσει προ του ιατρού.

Τρεις αηδόνες εκελάηδησαν και είπεν ο ιατρός:

-Ω, πώς ευωδούν τα άνθη του χειμώνος!

Και πριν αλέκτωρ λαλήση άπαξ, εγέρθησαν οι όνοι και τον ιατρόν απέκτεινον. Και αναστενάξας ούτος απεβίωσεν εις τόπον καλούμενον το Διαβολόρεμα. Και οι όνοι εσκυβάλισαν το πτώμα αυτού και απελθόντες εκ του τόπου του φόνου πλιατσικολόγησαν την οικίαν του φονευθέντος.

Είτα, έγκαυλοι οι όνοι, επορεύθησαν προς την οικίαν της Μαγδαληνής και εγαμήσασιν αυτήν πολλάκις. Και αύτη εστάβλισεν αυτούς και έκτοτε η Μαγδαληνή απέκτησε το προσωνύμιον Μαγδαληνή η Προστάτις των Όνων.


____________________________________


Σημείωση:

Ξεκίνησε ως ένα Μπλογκοπαίγνιον με 5 λέξεις, με πρόσκληση που έλαβα από τον Pølsemannen. Προσκάλεσα και το Σπίθα, ο οποίος ταυτόχρονα με εμένα δέχθηκε πρόσκληση και από τον Estarian και έπαιξε με 10 λέξεις. Απάντησα με την προηγούμενη ανάρτηση, ξαναπαίζοντας και κάνοντας χρήση 35 λέξεων, προκαλώντας στα σχόλια τους αναγνώστες να μου δώσουν 100 λέξεις για να γράψω ένα κείμενο που να τις περιέχει.

Ο ΑΑ μου ζήτησε ερωτική ιστορία κατά το πρότυπο της Καινής Διαθήκης, ενώ οι tovene592, takis και Αμελοδήμητρα μου έδωσαν τις παρακάτω λέξεις:

ασκαρδαμυκτί, σερμπέτι, βρογχοσκόπηση, ευωδώ, τσαχλοκούδουνο, γοδεμίσιον, λαγνοπραξία, ζαρτιέρες, καυλοπυρέσσουσα, αφρόγαλα, γαστρονόμος, κουτσό (το παιχνίδι), μασχάλη, πλιατσικολογώ, Άγιος Βασίλης

Για το ύφος του κειμένου στηρίχθηκα στο Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο.

Μαζεύτηκαν μόνο 15 λέξεις, αλλά ακόμη παραμένω ανοιχτή στις προκλήσεις.© Ελένη Καλλιανέζου, Αθήνα 7 Δεκεμβρίου 2008

buzz it!

32 σχόλια:

Ανορθόδοξος είπε...

Μεγάλη η χάρη σου Μαγδαληνή μου, προστάτεψε κι εμένα, τον όνο!!

Αστερόεσσα είπε...

:) Να της ανάψεις κεράκι.

tovene592 είπε...

τι να είπω τώρα εγώ ο δύσμοιρος ημίονος;
είτε εμμέτρως είτε αμέτρως το ταλέντο κράζει εκ του μακρώθεν!
και ο γέλωτας επίσης!

ria είπε...

υποκλείνομαι, απλά υποκλείνομαι!

τι να πω?
με έχεις αφήσει άλαλη!

Σπίθας είπε...

Γάιδαροι ήρθαμε μετά σου, Μαγδαληνή!

"Οι γάίδαροι με τα Σου"!

oreinos είπε...

Τι να πω. Κάθε φορά που σε επισκέπτομαι γίνιμαι σοφότερος, και ερωτικότερος..

Είσαι υπέροχη

Αστερόεσσα είπε...

Eυχαριστώ όλους σας!
Στην πραγματικότητα είμαι πολύ ντροπαλή είτε μου φαίνεται είτε όχι. :)

akrat είπε...

16

Ερατώ είπε...

Αφού είσαι ανοιχτή στις προκλήσεις, δες τις δικές μου πέντε λέξεις και δέξου την πρό(σ)κληση!

Αστερόεσσα είπε...

@ Αkrat
Aυτό σου το 16 θλιβερό!

(Σου είχα απευθύνει και πρόσκληση με 5 λέξεις εδώ
Αν έχεις χρόνο και διάθεση...)@ Ερατώ,
... Μου φαίνεται ότι έβαλα τα χέρια μου κι έβγαλα τα μάτια μου... :)

ΑΜΕΛΟΔΗΜΗΤΡΑ είπε...

Χαχαχα!
Τέλειο!! Από 'δω τα έφερες, από 'κει τα πήγες, τελικά βγήκε αριστούργημα!
Τι είσαι εσύ;

AA είπε...

Πολύ ευχάριστο και διασκεδαστικό και προσωπικά πολύ χαίρομαι αν συνέβαλα σε αυτό...όπως μια πεταλούδα σε ένα τυφώνα

(Για την ιστορία...και ίσως ώς βέλος στη φαρέτρα σας για μελοντικούς στόχους...δεν εννοούσα ακριβώς αυτό -αν και το αποτέλεσμα ίσως καταλήγει να είναι το ίδιο-...Η πρόταση είχε να κάνει με τη χρήση των λέξεων για να περιγράψουν κάτι για το οποίο "δεν έχουν φτιαχτεί".....κάτι τέτοιο δηλαδή ή κάπως έτσι; (για να σας το πώ και είς προσφιλείς πλαγίαυλους όρους)

Αστερόεσσα είπε...

@ Αμελοδήμητρα,
Μου λείπει μια μέλισσα να μου φτιάξει στο αντίδωρο μακέτα της Αγιά Σοφιάς, για να αναφωνήσω κι εγώ ως έτερος Ιουστινιανός:
"Νενίκηκάς σε, Σολομων!" :Ρ


@ ΑΑ,
Ο τυπάς στο δεύτερο βιντεάκι που παίζει beatbox φλάουτο είναι άπαιχτος! Το όνομα αυτού Greg Patillo. Όταν τον πρωτόδα πριν 2 χρόνια μου έκοψε την ανάσα!
(Πάντως με τα "δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι", δε θα ήθελα να σε έχω προϊστάμενο! :Ρ )

AA είπε...

"μου έκοψε την ανάσα!"
Θέλει μεγάλο πνευμόνι, γι' αυτό και τα παίζει πιο γρήγορα...

"(Πάντως με τα "δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι", δε θα ήθελα να σε έχω προϊστάμενο! :Ρ )"
Αν ήμουν προϊστάμενος δεν θα σας ήθελα σε τέτοια θέση...Η δουλειά θέλει εργάτες που καταλαβαίνουν απο "καλούπωμα" όχι οραματιστές καλλιτέχνες που στα διαλείματα φτιάχνουν πανέμορφους μικρούς μαρμάρινους σατανάδες (gargoylάκια) απο τα ρετάλια μάρμαρο που αφήνουν εδώ κι εκεί τα "κουτάβια" τα μαθητούδια.

Και μια και μου το χαλάσατε λίγο εκεί (άκου...προϊστάμενος)..τουλάχιστον άμα είναι να φτιάξουμε κάτι....να κάνουμε κάτι καλό...να μείνει

Αστερόεσσα είπε...

Χεχε!

Πάντως, αν και το φλάουτο είναι "αχάριστο" όργανο, αφού χάνεται το 60% του αέρα που του δίνεις, δε θέλει στην πραγματικότητα γερούς πνεύμονες, όπως π.χ. το τρομπόνι, η τούμπα ή η τρομπέτα, αλλά απόλυτο έλεγχο του διαφράγματος. Αυτό σημαίνει τεχνικές αναπνοής, σωστή στάση σώματος κλπ.
Το θεωρώ ως το πιο "εξευγενισμένο" όργανο εκ των πνευστών. Αλλά πρέπει να είναι μάγος και ο φλαουτίστας...
Βλέπε Jean Pierre Rampal, Philippe Gallois, James Galway, Robert Aitken, Peter Lucas Graf... Μαθήτρια του τελευταίου και η Κatrin Zenz, ίσως η καλύτερη σύγχρονη φλαουτίστα εν Ελλάδι και προσωπική φίλη.

AA είπε...

"δε θέλει στην πραγματικότητα γερούς πνεύμονες"
...Γι' αυτό είπα μεγάλο και όχι γερό.

"Αλλά πρέπει να είναι μάγος και ο φλαουτίστας..."
Μπά, δε συμφέρει...γεμίζει ο τόπος ποντίκια :-D

"...Katrin Zenz..."
"Σε ποιό μαγαζί τραγουδάει να πάμε να της σπάσουμε καμιά χιλιάδα πιάτα;;;;" (Χάρυ Κλύν...Θεός!)

Ασκαρδαμυκτί είπε...

Αστερόεσσα, η νέα Ευαγγελίστρια!

takis είπε...

Πως καταφέρατε απο την καυλοπυρέσσουσα Μαγδαληνή των όνων και φθάσατε στον Χάρυ Κλύν.. μόνο καλλιτέχνες των εδώ σχολίων το ξέρουν!..
Τέλος πάντων, αυτή η Μαγδαληνή δίνει ζωή και ενέργεια ..

Μύριαμ είπε...

Βλάσφημο!!!!

Το λάτρεψα!!!!

Asteroessa
Η γλώσσα της Πένας σου

δεν τσακίζει απλώς οστά

Τα αφήνει και χωρίς μεδούλι

:)

Καλησπέρα :):)

Αστερόεσσα είπε...

...
Μου έχει σφιχτεί το στομάχι απ' τα τελευταία γεγονότα με τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και την καπηλεία της...

Τους βανδαλισμούς, τις κορωνίδες, την πλήρη απαξίωση κάθε ανθρωπιστικής αξίας που βαφτίζονται άσκεφτα "εξέγερση των νέων" και "ξεχείλισμα του ποτηριού".

Δεν υπάρχει λαϊκή εξέγερση ή έστω συλλαλητήριο χωρίς ένα κεντρικό αίτημα. Μετατρέπεται σε αγέλη των Ερούλων.

Δεν έχω κέφι, παιδιά. Θα επανέλθω κάποια άλλη στιγμή. Είτε βγάζοντας καινούργιο ποστ είτε απαντώντας με τον τρόπο μου στην ασχήμια. Δε ζω στον κόσμο που ονειρεύομαι. Κι αυτό δεν το αντέχω. Ποτέ δε μου άρεσε.

Να είστε καλά! Και να τραγουδάτε την ομορφιά.
Αλλιώς χάνεται. Και μένει μόνο πόνος και στάχτη.


Καλό σας βράδυ!
Με την αγάπη μου

Ελένη

AA είπε...

Άστα να πάνε :-(
Και με την απόσταση στη μέση...έχει άλλη "γλύκα"....τη κοινωνία μου μέσα.

fieryfairy είπε...

ΛΟΛ!

Σπίθας είπε...

@ Αστερόεσσα

Δεν έκανες ποστ, αλλά όχι και δεν μίλησες!!
Σεντόνια έγραψες!
.................................
Αστερόεσσα, είπε

Εν πρώτοις να πω ότι αντιμετωπίζω με βαθύ σκεπτικισμό φράσεις όπως:

"Θεωρώ ότι το παιδί πλήρωσε άδικα πολλά αμαρτήματα μας.!
Έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης απέναντι στους νέους. Τι πρότυπα έχουν ?
Τι κοινωνία βλέπουν γύρω τους?"

Όχι γιατί διαφωνώ επί της ουσίας. Αλλά γιατί το τσιτάτο έχει παραχρησιμοποιηθεί μεταμορφούμενο σε συνώνυμο της "κοινωνικής μας ευαισθησίας", ενώ στην πραγματικότητα και για την πλειοψηφία απενοχοποιεί τον όποιο σχολιαστή - πολίτη αφαιρώντας του το όποιο μερίδιο ευθύνης, που κατόπιν με "αναπαυμένη τη συνείδηση" ξαναγυρίζει στην καθημερινότητα ακολουθώντας τις ίδιες πρακτικές που διαιωνίζουν το πρόβλημα.

Το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό, αλλά εν πολλοίς αμερικανόφερτο. Ο φέρων την εξουσία (και το όπλο) κάνει επίδειξη δύναμης.

Είναι απαράδεκτο να καταλαμβάνουν θέσεις ως λειτουργοί ή όργανα δικαιοσύνης ή τάξης οι πάσης φύσεως στερούμενοι ανθρωπιστικής παιδείας.

-Ποιος προσλαμβάνει τέτοιους ανθρώπους και με ποια κριτήρια;

-Αν αύριο βγει ένας νόμος που να απαγορεύει στον αστυνομικό να κάνει χρήση όπλου, θα βγουν μεθαύριο 100 νοματαίοι να πουν ότι η Αστυνομία δε λειτουργεί;

-Με ποια κριτήρια και υπό ποιες συνθήκες πρέπει να γίνεται χρήση όπλου;
-Πώς λειτούργησε εν προκειμένω αυτός που πυροβόλησε και πώς απάντησαν οι κ.κ. Παυλόπουλος, Σόμπολος κλπ.?

"Καθρέφτης σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω". Κοντολογίς = Με απίστευτη ελαφρότητα. Γιατί αδυνατούμε να ψάξουμε σε βάθος τα αίτια και παρά την καλή μας θέληση αδυνατούμε ή δεν επιθυμούμε επί της ουσίας να αλλάξει η κατάσταση.

7 Δεκέμβριος 2008 3:02 μμ

Αστερόεσσα είπε...

Ηγερίες

takis είπε...

Κανείς δεν έχει κέφι με όλα αυτά που γίνονται αλλά και με αυτά που ακούγονται.

Δυστυχώς ,όπως είπα και στη συζήτηση στον Σπίθα, η Αριστερά (εννοώ ΣΥΝ) δεν στέκεται στο λεγόμενο ύψος των περιστάσεων...

νομίζω ήρθε η ώρα να διαχωρίσουν τις θέσεις τους όσοι σκέφτονται διαφορετικά από Αλαβάνο, Τσίπρα...

ο πολίτης που θέλει να λέγεται ενεργός και βάζει τον εαυτό του στη λεγόμενη Αριστερά περιμένει υπεύθυνες και καθαρές τοποθετήσεις...

ΥΓ Μετά τις μπαρούφες μου λέω να πάω να κρυφτώ στη ποδιά της Μαγδαληνής..ζεστό καταφύγιο κάθε ενεργού συνηδητοποιημένου πολίτη..τώρα, αν ξυπνήσει κανένα ζώο μέσα μου θα προτιμούσα να είναι όνος...
ΥΓ 2 Α ρε Αστέρω , κουράγιο, μπόρα είναι...

Σπίθας είπε...

ΗΓΕΡΙΕΣ!

Θαυμάσιος λόγος:)


"Ενοχλούμαι από τα παρα-πολιτικά πυρά και τον αμετροεπή καταγγελτικό λόγο, που στόχο έχουν να κερδίσουν μεγάλες ακροαματικότητες."

Σπίθας είπε...

Τάκη,
Παρενοχλείς τη Μαγδαληνή,
πρωΪνιάτικα ;

Αστερόεσσα είπε...

Όταν ο Δρ. Φρανκενστάιν έφτιαξε το τέρας και αυτό ξύπνησε δε χαρίστηκε ούτε στο δημιουργό του.

Ο Αλαβάνος ας προσέχει. Το δημιούργημά του καταφέρεται αλλαζονικά κατά όλων των άνω των 30 ετών. Ούτε ο Αλαβάνος ή ο Μπανιάς είναι παλικαράκια.

Η Μαγδαληνή έχει τον Οίκο της κλειστό. Παλιά οι πόρνες, θρησκευάμενες ή άθεες, έκλειναν τα μπορντέλα τους τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σήμερα κάνουν show στις τηλεοράσεις μπας και χάσουν κανένα αργύριο.

AA είπε...

@fieryfairy...
Έχεις δίκιο μπορεί το σχόλιο να ακούστηκε βλακώδες...Δε πάει όμως να πεί οτι επειδή είμαι μακριά δεν θα πρέπει να ανησυχώ...Περνάει η πρώτη μέρα, περνάει η δεύτερη, τα πράγματα πάνε απο το κακό στο χειρότερο...όσο για τη πληροφόρηση, εντάξει, δεν ξέρω αν κάνει καλό ή ανατροφοδοτεί τη κατάσταση...

Και που να δείς εικόνα στον ξένο τύπο έτσι;

Να είσαι καλά.

Αστερόεσσα είπε...

@ AA,
Δε νομίζω ότι η fieryfairy απευθυνόταν σε σένα, αλλά μάλλον στο κείμενο της ανάρτησης. :)

Hellenic Potion (Antidote's Spot) είπε...

Το πέτυχες το ύφος, κέρδισες τον αναγνώστη (εμένα τουλάχιστον), όσο για τη χρήση της γλώσσας, είσαι εκπληκτική.

Εύγε και ξανά μανα εύγε!!!

Αστερόεσσα είπε...

Nα 'σαι καλά, Hellenic Ρotion.
Τα φιλιά μου.